Petersime và Bel Gà tổ chức giám sát lắp đặt nhà máy ấp từ xa trong đại dịch COVID-19

Petersime và Bel Gà tổ chức giám sát lắp đặt nhà máy ấp từ xa trong đại dịch COVID-19

Petersime đã tìm ra một giải pháp tốt để hỗ trợ khách hàng trong việc lắp đặt các dự án nhà máy ấp trong bối cảnh tình hình hạn chế đi lại trên toàn cầu do đại dịch virus corona.

Đại dịch virus corona (COVID-19) đã thách thức các doanh nghiệp trên toàn thế giới, bao gồm cả Petersime, vượt qua và giữ kết nối với khách hàng. Do vấn đề đi lại giữa các nước phần lớn vẫn còn khó khăn nên các hỗ trợ tại chỗ của các chuyên gia Petersime còn hạn chế. Vì lý do đó, Petersime đã giới thiệu hỗ trợ kỹ thuật số từ xa đặc biệt là đối với việc lắp đặt các dự án nhà máy ấp đang diễn ra. Các chuyên gia của Petersime sẽ cung cấp hỗ trợ liên tục cho các nhân viên tại chỗ để giúp theo dõi lịch trình lắp đặt bằng cách tổ chức các cuộc gọi video với khách hàng hàng ngày.

Giải pháp này lần đầu tiên được áp dụng tại Công ty cổ phần Bel Gà cho dự án nhà máy ấp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Các chuyên gia của Petersime đang kết hợp giám sát tại chỗ và từ xa để lắp đặt các máy ấp nở đơn kỳ BioStreamer ™ HD và BioStreamer ™ Re-store,  bao gồm cả phần bổ sung của hệ thống  HVAC.

Azmi Abdullah, Giám Đốc Dịch Vụ tại khu vực văn phòng của Petersime, ở Malaysia, giải thích :  “Tại Petersime, chúng tôi cam kết hoàn tất dự án cho khách hàng trong khung thời gian đã thỏa thuận. Nhưng với tình hình hiện tại không cho phép chúng tôi gửi các chuyên gia đến địa điểm nhà máy ấp Bel Gà, điều đó khiến chúng tôi sẽ không đáp ứng được mục tiêu đề ra cho dự án này. Chúng tôi đã chủ động tìm một giải pháp khác để hỗ trợ khách hàng: chúng tôi đã bắt đầu sử dụng công nghệ từ xa như hội nghị thông qua video trực tuyến làm phương tiện truyền thông chính.

Hỗ trợ từ xa không phải là mới đối với Petersime, vì nó được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ các vấn đề liên quan đến phần mềm. Tuy nhiên cho mục đích lắp đặt, đây là lần đầu tiên đối với Petersime.

Dự án Bel Gà hiện đang trong giai đoạn lắp đặt ban đầu. Chuyên gia Viorel Tudor đang giám sát toàn bộ quá trình lắp đặt từ xa mỗi ngày. Thêm vào đó, Petersime cũng đang gửi các chuyên gia ở Việt Nam để hỗ trợ cả Bel Gà và Viorel.”

Kris Van Daele, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Bel Gà, cho biết thêm : “Những khoảng thời gian đặc biệt sẽ yêu cầu đến các biện pháp đặc biệt. Nhờ tất cả kinh nghiệm lâu năm của Bel Gà và Petersime, tôi tin chắc rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa đội ngũ nhân viên nhà máy ấp Bel Gà cùng với sự hỗ trợ trực tuyến và tại chỗ của Petersime sẽ giúp chúng tôi hoàn thành việc lắp đặt một cách thành công.”

Source: Petersime and Bel Ga organise remotely supervised hatchery installation during COVID-19 pandemic

Chia sẻ bài viết


null

Chất lượng

null

Số lượng

null

Vận chuyển

null

Hỗ trợ kỹ thuật