Liên Hệ

TRỤ SỞ BEL GÀ

null

KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

null

Điện thoại: 0263 371 0099

null

Fax: 0263 371 0097

null

Email: info.vietnam@belgaasia.com

TRẠI BEL GÀ

null

Thôn 7, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

null

Thôn 1, Xã Lộc Lâm, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng.

null

Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng.

null

Thôn 5, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.

NHÀ MÁY ẤP TRỨNG

null

KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

null

KCN Thành Thành Công, TX Trảng Bảng, Tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN

Bel Gà JSC

null

Chất lượng

null

Số lượng

null

Vận chuyển

null

Hỗ trợ kỹ thuật