ဥစားကြက်ပေါက်များ

ဥစားကြက်ပေါက်များ

Bel Ga မှ ဥစားကြက်များအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်သည့်company မှ တင်သွင်းသည့် Hendrix ဟုခေါ်သည့် မျိုးရင်းမှထုတ်လုပ်ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဥစားကြက်များအား Bel Ga ၏ customer များအတွက် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်ကုန်များဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အမြင့်ဆုံးနည်းပညာများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာ များအားအသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အညိုရောင်ဘိုဗန်စ်ကြက်အမျိုးအစား

အလွန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတတ်ပြီးဒူပေဒါပေခံနိုင်သောကြက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

အစာစားနှုန်းကောင်းမွန်ပြီးဥပေါက်ခြင်းစနစ်အတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။

အညိုရောင်ဘိုဗန်စ်ကြက်များမှ အရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်ပြီး ကြီးမားသောအရွယ်အစားရှိသည့် ကြက်ဥများအားအရေအတွက်မြင့်မားစွာဥပေးပါသည်။

PERFORMANCE ACHIEVEMENT

null

အရည်အသွေး

null

ပမာဏ

null

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

null

နည်းပညာအကူအညီ