ဆက်သွယ်ရန်

 

မြန်မာနိုင်ငံရှိရုံးချုပ်

 

အကွက်အမှတ် ၃၁၂ ၊ ၃၁၃၊ ၃၁၄ မြောင်းတကာစက်မှုဇုံ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ

Tel: +95 944 897 4356

Email: info.myanmar@belgaasia.com

 

မြန်မာနိုင်ငံရှိကြက်မွေးမြူရေးခြံများ

ဦးပိုင်အမှတ် ၁၁၁၉၊ ကွင်းအမှတ် ၆၈၀ B ၊ လှော်ကားကျေးရွာအနောက်ကွင်း ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

 

မြန်မာနိုင်ငံရှိကြက်သားပေါက်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ

 

အကွက်အမှတ် ၃၁၂ ၊ ၃၁၃၊ ၃၁၄ မြောင်းတကာစက်မှုဇုံ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ

 

BEL GA MYANMAR LTD

 

null

အရည်အသွေး

null

ပမာဏ

null

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

null

နည်းပညာအကူအညီ