လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ


untitled-2
ကျွန်တော်တို့ Bel Ga မှ လူထုအဖွဲ့အစည်းအား အဓိပ္ပါယ်ရှိ၍ အကောင်းဆုံးဦးတည်နိုင်သောနည်းလမ်းများဖြင့် အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင် လူ့ကျင့်ဝတ်များအား လေးစားလိုက်နာ လျှက်သိက္ခာရှိစွာ စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတတ်စေရန်လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတွင် လူဦးရေတိုးတတ်လာသည်နှင့်အမျှ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များတိုးတတ်ကောင်းမွန်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ချက်များ အထူးအလေးထားလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။

BEL GA MYANMAR LTD

2019

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသားစားကြက်မွေးမြူရေးခြံများသို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမျှဝေပံ့ပိုးပေးခြင်းပုံရိပ်များ

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသားစားကြက်မွေးမြူရေးခြံများသို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမျှဝေပံ့ပိုးပေးခြင်းပုံရိပ်များ

2018

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းပုံရိပ်များ

Bel Ga Myanmar၊ Euro Cham Myanmar နှင့်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှအမြဲတမ်းအတွင်းရေးမှူးနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

null

အရည်အသွေး

null

ပမာဏ

null

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

null

နည်းပညာအကူအညီ