တည်နေရာအဆောက်အ ဦ

ကြက်မွေးမြူရေးခြံများနှင့်ကြက်သားပေါက်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများ

Bel Ga ကြက်မွေးမြူရေးခြံများ

ကြက်မွေးမြူရေးခြံများ၏ အဆောက်အဦး၊ ဒီဇိုင်းများနှင့်စက်ပစ္စည်းများမှာ Europe နိုင်ငံမှ နည်းပညာများကို အခြေခံလျှက် ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ ပြည်တွင်းရေမြေဒေသနှင့်လိုက်လျောညီထွေရန် အလုံပိတ်ခြံစနစ်ဖြင့် Europe မှ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးစက်ပစ္စည်းများဖြင့် အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ထားသည်။ခြံတိုင်းတွင်ရာသီဥတုနှင့်အခြားသော လုပ်ဆောင် လိုက်နာရန်များ အားစောင့်ကြည့်၍ လိုအပ်သလိုထိန်းချုပ်နိုင်သော ORION ဟုခေါ်သည့် ကွန်ပျူတာစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိကြက်မွေးမြူရေးခြံများ
ဦးပိုင်အမှတ် ၁၁၁၉၊ ကွင်းအမှတ် ၆၈၀ B ၊ လှော်ကားကျေးရွာအနောက်ကွင်း ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

မြန်မာနိုင်ငံရှိကြက်မွေးမြူရေးခြံများ

Bel Ga ကြက်သားဖေါက်စက်ရုံများ

Bel Ga ကြက်သားဖေါက်စက်ရုံတွင်သုံးသည့် စက်ပစ္စည်းများသည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီနည်းပညာအမြင့်ဆုံးများဖြစ်ပြီး ကြက်သားဖေါက်စက်များ ၊ ကွန်ပျူတာစနစ်ထိန်းချုပ်ရေးစက်များ၊ အကောင်းဆုံးအလိုအလျှောက်စီမံခန့်ခွဲသည့် စနစ်များမှာ စျေးကွက်တွင်အားလုံးသိကြသည့် အတိုင်းနည်းပညာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် ထိပ်တန်းတွင်ဦးဆောင်နေသည့် Petersime မှ ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်မှုပုံစံဖန်တီးပေးထား နိုင်ရန်နှင့် ကျန်းမာသန်စွမ်းဆုံးသော အသားစားကြက်သားပေါက်လေးများ ၊ ဥစားကြက်သားပေါက်များရရှိရန် BIOSTREAMER သားဖေါက်စက်အမျိုးအစား ကို အသုံးပြုထားသည်။ ကြက်သားပေါက်များ ၏သားပေါက်နှုန်း ၊ အရေအသွေး ၊ ဇီဝလုံခြုံရေးအတွက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် လုံလောက် ကောင်းမွန်ရန်မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။သန္ဓေသားလောင်းများနှင့် ကြက်ပေါက်လေးများအတွက်  လတ်ဆက်သည့် လေ လုံလောက်စွာရရှိမှု ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် အပူချိန် ၊ ကြက်ပေါက်လေးများ၏ စိုထိုင်းဆ နှုန်းများ အားထိန်းညှိပေးခြင်းများ စီစဥ်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ EAGLE EYE ဟုခေါ်သည့် သားဖေါက်စက်ထဲတွင်လိုအပ်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အား စနစ်တကျ စောင့်ကြည့်၍ ထိန်းချုပ်ရန် အဆိုပါ စီမံခန့်ခွဲသည့်စနစ်အားအသုံးပြုထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိကြက်သားပေါက်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ
အကွက်အမှတ် ၃၁၂ ၊ ၃၁၃၊ ၃၁၄ မြောင်းတကာစက်မှုဇုံ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ


မြန်မာနိုင်ငံရှိကြက်သားပေါက်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ

null

အရည်အသွေး

null

ပမာဏ

null

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

null

နည်းပညာအကူအညီ