Liên Hệ

TRỤ SỞ BEL GÀ

KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 371 0099

Fax: 0263 371 0097

Email: info.vietnam@belgaasia.com

www.facebook.com/belgavietnam

TRẠI BEL GÀ

null

Thôn 7, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

null

Thôn 1, Xã Lộc Lâm, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng.

null

Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng.

NHÀ MÁY ẤP TRỨNG

KCN Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN

Bel Gà JSC

null

Chất lượng

null

Số lượng

null

Vận chuyển

null

Hỗ trợ kỹ thuật